"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της.

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα".

Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

Σημαντικά πολιτικά γεγονότα

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Το αντισημιτικό παραλήρημα του μητροπολίτη Πειραιά

Η Εκκλησία με επικεφαλής τον Ιερώνυμο συντάσσεται με το σοσιαλφασισμό ενάντια στα συμφέροντα του λαού και του έθνους.

Αυτά τα Χριστούγεννα  η εκκλησία της Ελλάδος αντί για μηνύματα αγάπης και αγαλλίασης σπέρνει το μίσος στους πιστούς ενάντια στη διεθνή δυτική εβραϊκή «συνομωσία» του κεφαλαίου που καταστρέφει τάχα τη χώρα και την παγκόσμια οικονομία και βυθίζει τους ανθρώπους στη δυστυχία.  

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΙΕΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΟΜΌΛΟΓΟ» ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ

Ο Παπανδρέου πήγε στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 16 και 17/12 μεταμφιεσμένος σε κλασικό ευρωπαίο φιλελεύθερο. Οι αποδείξεις που προσκόμισε για το ξεγέλασμα των ευρωπαίων ομολόγων του είναι το παραπέρα τσάκισμα των μεροκάματων και του ιδιωτικού τομέα, με το νόμο που ψηφίστηκε στη βουλή δύο μέρες πριν τη σύνοδο.  

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της ΟΑΚΚΕ

ή 

Η εργατική τάξη να χτίσει το

δικό της ταξικό συνδικαλισμό για τη σωτηρία της
και τη σωτηρία της χώρας

ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
Μόλις τώρα λίγο πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου γίνεται ο πιο μεγάλος συνδικαλιστικά θόρυβος γύρω από το γκρέμισμα των εργασιακών δικαιωμάτων που αυτό φέρνει στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στον κύριο χώρο στον οποίο η καθαυτό εργατική τάξη πουλάει στην αγορά την εργατική της δύναμη. Κι όμως το επικαιροποιημένο μνημόνιο προανήγγειλε από τον Αύγουστο αυτές τις ρυθμίσεις και μάλιστα τις προανήγγειλε ακόμα χειρότερες από όσο περνάνε σήμερα στο πολυνομοσχέδιο.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες της Νέας Ανατολής, συναγωνιστές και φίλοι της ΟΑΚΚΕ,Σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση που περνάει η χώρα και ο λαός μας σας καλούμε να ενισχύσετε και οικονομικά την ΟΑΚΚΕ για να συνεχίσουμε την κοινή πάλη ενάντια στο σοσιαλφασισμό, στην οικονομική εξαθλίωση και στην πολιτική της υποτέλειας, για το ψωμί, τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό.
Τα καθήκοντα μας είναι πολλά και δύσκολα. Τη χρονιά που πέρασε πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο: την πανελλαδική κυκλοφορία της εφημερίδας που μας ενίσχυσε πολιτικά αλλά μας βάρυνε κι άλλο οικονομικά σε συνδυασμό με το υπόλοιπο του χρέους που μας άφησαν οι διπλές εκλογές του 2009. Κάνουμε αυτή την καμπάνια για να συνεχίσουμε την πανελλαδική έκδοση, να είμαστε συνεπείς στην εξυπηρέτηση του υπόλοιπου του χρέους των εκλογών, και ταυτόχρονα να καλύψουμε μέρος των εξόδων για τις καμπάνιες της αφισοκόλλησης. Στόχος μας είναι το ποσό των 5000 ευρώ. Για να καλυφθεί είναι πολύτιμη και κρίσιμη για εμάς κάθε ενίσχυση που μπορεί κανείς να δώσει ανάλογα με τις δυνατότητες του.
Η επαλήθευση της γραμμής μας έχει ανοίξει νέους δρόμους. Ήδη έχει αποδειχτεί ότι στη βάση αυτής της γραμμής κερδίζονται μάχες τόσο σε δημοκρατικό επίπεδο όσο και για το νέο εργατικό κίνημα που βρίσκεται στα σπάργανα και τώρα βρίσκει το βηματισμό του. Μπορεί ο φασισμός να δυναμώνει τα χτυπήματα του αλλά μέσα στην καταστροφή μπορούν να γίνουν και οι μεγαλύτερες ανατροπές. Σε αυτή την περίοδο ο ρόλος της ΟΑΚΚΕ θα είναι κρίσιμος.
Η νέα χρονιά μπορεί να είναι μια καλή χρονιά για τους νέους αγώνες που έρχονται!

Μπορείτε να στείλετε την ενίσχυση σας με δύο τρόπους: α) Με κατάθεση στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αρ. 160/76496229, β) Με ταχυδρομική επιταγή, Τ.Θ. 8371 ΤΚ 10010, Αθήνα στο όνομα Κώστας Κούτελος

Όχι στη φαιοκόκκινη προπαγάνδα με την κομπογιαννίτικη «οικονομολογία» ενάντια στη Γερμανία

Tο ρω­σό­φι­λο κα­θε­στώς με πρώ­το τον Πα­παν­δρέ­ου κα­τη­γο­ρεί τη Γερ­μα­νί­α σαν αι­τί­α της χρε­ο­κο­πί­ας της Ελ­λά­δας και των άλ­λων χω­ρών. Στό­χος των α­φε­ντι­κών αυ­τού του κα­θε­στώ­τος  εί­ναι να δια­λύ­σουν την Ε­Ε. Η α­πο­μο­νωμέ­νη Μέρ­κελ και οι λί­γες χώ­ρες που υ­πο­στη­ρί­ζουν το Ευ­ρώ δέ­χο­νται τη συ­νολι­κή ε­πί­θε­ση του ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας σε συ­ντο­νι­σμό με τον υ­φε­σια­κό Ο­μπάμα. Ο Πα­παν­δρέ­ου κα­τη­γο­ρεί τη Γερ­μα­νί­α ό­τι έ­χει με­γά­λα πε­ρισ­σεύ­μα­τα α­πό την εκ­με­τάλ­λευ­ση ό­λης της Ε­Ε και γι’ αυ­τό θα πρέ­πει να πλη­ρώ­νει σε με­γάλο πο­σο­στό τη χρε­ο­κο­πί­α των άλ­λων χω­ρών αλ­λά και να δε­χτεί ε­πί­σης και την υ­πο­τί­μη­ση του ευ­ρώ με την έκ­δο­ση ευ­ρω­ο­μο­λό­γου, στην ου­σί­α πλη­θω­ριστι­κού χρή­μα­τος, για την α­να­κού­φι­ση τά­χα των άλ­λων χω­ρών συ­νέ­πεια της εκ­με­ταλ­λευ­τι­κής της πο­λι­τι­κής. 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»: ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ

Η πολιτική καταγωγή και πορεία της Μπακογιάννη

Η Μπα­κο­γιάν­νη μπή­κε στην πο­λι­τι­κή στα 1989 ου­σια­στι­κά για να κα­ταγγεί­λει πο­λι­τι­κά την πράγ­μα­τι κτη­νώ­δη δο­λο­φο­νί­α του ά­ντρα της, του γε­νικά α­στο­δη­μο­κρά­τη και με α­ντι­δι­κτα­το­ρι­κή δρά­ση βου­λευ­τή της ΝΔ Παύ­λου Μπα­κο­γιάν­νη α­πό τους σο­σιαλ­φα­σί­στες της κα­γκε­μπί­τι­κης 17Ν. Η δε πα­ρου­σία του κε­ντρο­δε­ξιού – φι­λε­λεύ­θε­ρου ρεύ­μα­τος στο ο­ποί­ο ά­νη­κε τό­σο ο Παύ­λος Μπα­κο­γιάν­νης ό­σο και η ί­δια μέ­σα στο κόμ­μα της ι­στο­ρι­κής πα­λιάς Δε­ξιάς χρο­νο­λο­γεί­ται α­πό το 1977. Με­τά την ου­σιαστι­κή διά­λυ­ση της Έ­νω­σης Κέ­ντρου – Νέ­ες Δυ­νά­μεις, ο δυ­τι­κό­φι­λος Μη­τσο­τά­κης διέ­λυ­σε κι αυ­τός το μι­κρό «Κόμ­μα Νε­ο­φι­λε­λευ­θέ­ρων» του και  ε­πέ­λε­ξε τη συ­μπό­ρευ­ση με τον ε­πί­σης δυ­τικό­φι­λο κα­ρα­μαν­λι­σμό μέ­σα α­πό τη ΝΔ. 

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ανακοίνωση της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας

ΡΑΠΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ Η ΑΘΩΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΑΡΑ ΤΗ... ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ


Έγινε στις 6/12 η δίκη των τριών μελών της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας στο Β΄ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών για «διασπορά ψευδών ειδήσεων». Το κατηγορητήριο χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» τις καταγγελίες της ΑΠ σχετικά με τις αντισημιτικές και φιλοναζιστικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων δικαστών κατά τη διάρκεια της δίκης κατά του Κ. Πλεύρη στην οποία ήταν μάρτυρες κατηγορίας. Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα και τους τρεις κατηγορούμενους, παρά την εισαγγελική πρόταση υπέρ της καταδίκης τους.

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΘΩΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ !
Μετά από 2 αναβολές δικάζονται στις 6 Δεκέμβρη στο Εφετείο της Αθήνας τα τρία μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας (ΑΠ) που ήταν μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη που έγινε κατά του Κ. Πλεύρη για το βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Αυτό καλεί σε ολοκλήρωση της γενοκτονίας των Εβραίων και σε διακρίσεις και βία κατά των μεταναστών και των ελλήνων δημοκρατών.

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Η Β. ΚΟΡΕΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΟΙ ΗΠΑ, Ν. ΚΟΡΕΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΚΟΥΠΑΣ

Το πολιτικό καθεστώς της Β. Κορέας είναι τόσο αποκρουστικό και φασιστικό που οι βίαιες συμπεριφορές του, όπως ήταν για παράδειγμα ο  βομβαρδισμός κατοικημένου εδάφους της Ν. Κορέας με 4 νεκρούς, δεν μπορούν να χαίρουν καμιάς συμπάθειας και υποστήριξης από την παγκόσμια δημοκρατική κοινή γνώμη. Προτού όμως βιαστούμε να καταλογίσουμε όλη την ευθύνη της πολεμικής έντασης στη Β. Κορέα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στο σύνθετο κορεατικό πρόβλημα, πυρήνας του οποίου αποτελεί το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ.

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΦΑΙΟΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΚΩΝ – ΨΕΥΤΟΚΚΕ ΜΕΣΩ ΚΑΝΕΛΛΗ

Τελικά η κνιτοποίηση – φασιστικοποίηση του πάλαι ποτέ δυτικόφιλου κόμματος της αστικής τάξης, της ΝΔ, προχωράει από τον κρυφοφασίστα Σαμαρά με ταχύτατους ρυθμούς. Τα αρραβωνιάσματα είχαν ξεκινήσει επί του ρωσόδουλου Καραμανλή του δεύτερου του διπρόσωπου, πατήθηκαν πάνω στο Δεκέμβρη-φάρσα του σοσιαλφασισμού του 2008, έγιναν γάμος μέσω του «αντιμνημονιακού» μετώπου των αυτοδιοικητικών εκλογών και τώρα ολοκληρώνονται.

Οι εισοδιστές της «Δημοκρατικής Αριστεράς» σε τροχιά εξουσίας – Η Μπακογιάννη σε ρόλο ιδανικού θύματος

Ο αρχηγός του κόμματος της αιώνιας παλάντζας και του πιο ύπουλου σοσιαλφασισμού, του ΣΥΝ, ο Τσίπρας, «κατηγόρησε» πρόσφατα τον «πρώην» σύντροφό του Κουβέλη και τη «Δημοκρατική Αριστερά» (ΔΑ) του τελευταίου για επαμφοτερίζουσα στάση στο θέμα του μνημονίου και φιλοκυβερνητισμό. Από την πλευρά του ο Κουβέλης απάντησε σε «ήπιους τόνους» πως «αν και καταψήφισε το μνημόνιο» δε θεωρεί πως ο αντιμνημονιακός αγώνας μπορεί να αποτελέσει πολιτική στρατηγική για την «αριστερά».

ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Χρονιά μεγάλων «μεταρρυθμίσεων» και «σύγκρουσης» με συντεχνίες θα είναι, σύμφωνα με τον Παπανδρέου, το 2011. Κι αυτό γιατί, όπως λέει σε όλους τους τόνους, μέχρι τώρα οι «διαρθρωτικές αλλαγές» βρίσκουνε τοίχο λόγω των συντεχνιακών «κεκτημένων» στις ΔΕΚΟ, στο Δημόσιο κλπ.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

« ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ » ΚΡΑΥΓΑΖΕΙ Ο ΑΡΧΙΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ

Αλλη χώρα, που να εμφανίζεται σαν δημοκρατική, στην οποία το άσπρο να γίνεται μαύρο με τέτοια ευκολία, χωρίς κανένας να έχει το θάρρος να μιλήσει τη γλώσσα της στοιχειώδους αλήθειας, δύσκολα θα βρει κανείς στον πλανήτη. Η αντιστροφή, η ψευδολογία, η καλλιέργεια της συλλογικής αμνησίας, όπως τις έχει τελειοποιήσει ο σοσιαλφασισμός, έχουν γίνει κανονικές επιστήμες στην Ελλάδα.

Η COSCO ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι πραγματικές συνέπειες για την εργατική τάξη και για τη χώρα από την παράδοση του λιμανιού του Πειραιά στους κινέζους σοσιαλιμπεριαλιστές δεν άργησαν και πολύ να έρθουν στο φως. Από τον Ιούνη, που η κρατική κινεζική εταιρεία Cosco αγόρασε την προβλήτα 2 μέσο της θυγατρικής της ΣΕΠ Α.Ε., ο χώρος αυτός εργασίας λειτουργεί με τους δικούς του κινεζικούς νόμους και όχι με βάση την ευρωπαϊκή – ή έστω την ελληνική – εργατική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι εκεί βιώνουν τη χειρότερη στη χώρα εκμετάλλευση και καταπίεση. Γράφει σχετικά η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στις 21/11:
«Πώς λειτουργεί στην πράξη το κινεζικό μοντέλο; Στο ΣΕΜΠΟ της Cosco εργάζονται 300 χειριστές μηχανημάτων και εργατοτεχνίτες και 50 διοικητικοί. Το ωράριο των εργατοτεχνιτών είναι σπαστό. Κανείς δεν γράφει υπερωρία και όσοι εργάζονται πενθήμερο, περίπου οι μισοί, έχουν μηνιαίες αποδοχές γύρω στα 700 ευρώ. 

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Γιορτή νίκης των ιρανών πολιτικών προσφύγων στα Προπύλαια

Οι ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες έδωσαν στη νίκη τους, την κατάκτηση πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα, πανηγυρικό χαρακτήρα. Διοργάνωσαν λοιπόν μία εκδήλωση στα Προπύλαια την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου για να γιορτάσουν τη δικαίωση τους, και να επιβραβεύσουν την αντιφασιστική αλληλεγγύη των συμπαραστατών που συνεισέφεραν στη μεγάλη νίκη.

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Μεγάλη νίκη των ιρανών πολιτικών προσφύγων απεργών πείνας

Πήραν όλοι πολιτικό άσυλο
Χτες αργά το βράδυ Τρίτη προς Τετάρτη 17 του Νοέμβρη μετά από 33 μέρες απεργίας πείνας και 78 μέρες διαμαρτυρίας στα Προπύλαια η κυβέρνηση παραχώρησε πολιτικό άσυλο σε όλους τους ιρανούς πολιτικούς πρόσφυγες, 50 συνολικά, μαζί με τα παιδιά τους.

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΡΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα η εκδήλωση συμπαράστασης που διοργάνωσε η Επιτροπή Ιρανών Πολιτικών Προσφύγων στα Προπύλαια, όπου είναι και ο χώρος της μεγάλης απεργίας πείνας τους που ήδη έχει φτάσει τις 31 μέρες. Θέμα της εκδήλωσης, που την πρακολούθησαν πάνω από 130 άτομα, ήταν οι αγωνιζόμενες ενάντια στο ισλαμοναζιστικό καθεστώς γυναίκες του Ιράν.

Ήταν η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση που την ευθύνη της διοργάνωσης ενάλαβαν οι ίδιοι οι ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες και όχι κάποιοι άλλοι που έχουν εμφανιστεί σαν συμπαραστάτες τους αλλά έχουν προβάλλλει τα δικά τους συνθήματα  και αιτήματα σαν αιτήματα και συνθήματα των απεργών πείνας. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο ΣΕΚ σαν «Κίνηση - Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή», που το κεντρικό σύνθημα του για τα ανοιχτά σύνορα το φώναζε σε κάθε κοινή συγκέντρωση του με την Επιτροπή των Ιρανών Πολιτικών Προσφύγων στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να επιβαρύνει τους ιρανούς πολιτικούς πρόσφυγες στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης εμφανίζοντάς τους σας μέρος του οικονομικού μεταναστευτικού ζητήματος που συγκεντρώνει τόσες αντιθέσεις και όχι σαν μέρος του δημοκρατικού αντιφασιστικού αγώνα στο Ιράν και την Ελλάδα.

Η συγκέντρωση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε χωρίς φανφάρες και κούφια λόγια μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης με μια απλότητα- και θα λέγαμε μερικές φορές και με μια αδεξιότητα- που έχουν μόνο αυθεντικά κινήματα μη προστατευόμενα από το καθεστώς. Οι συγκεντρωμένοι είχαν μαζευτεί αυθόρμητα ολόγυρα από τους απεργούς πείνας δείχνοντας έτσι τη συμπαράστασή τους σε αυτούς.

Την συγκέντρωση άνοιξε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ιρανών Πολιτικών Προσφύγων στην Ελλάδα Ριμπουάρ Γκομπαντί ο οποίος εισήγαγε και τους άλλους ομιλητές. Ο Ριμπουάρ ανάλυσε τους λόγους για τους οποίους οι ίδιοι ζητάνε πολιτικό άσυλο και στη συνέχεια διάβασε ένα κείμενο-διακήρυξη των αγωνιζομένων εναντίον του ισλαμικού καθεστώτος ιρανίδων γυναικών.
Στη συνέχεια μίλησε σαν εκπρόσωπος των ελλήνων συμπαραστατών στους απεργούς ο σ. Η. Ζαφειρόπουλος ο οποίος ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους σύσσωμο το πολιτικό καθεστώς στην Ελλάδα έχει επιβάλει ένα τρομακτικό φράγμα σιωπής στην απεργία πείνας  των ιρανών πολιτικών προσφύγων. Ο σύντροφος κάλεσε τους έλληνες δημοκράτες να συμμετέχουν με συγκεκριμένο πρακτικό τρόπο στη δημιουργία ενός πλατιού κινήματος βάσης που θα μπορέσει να σπάσει αυτό το φράγμα για να πετύχουν οι ιρανοί απεργοί το στόχο τους. Είπε ότι όπως οι ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες, ενώ ανήκουν σε διαφορετικά πολιτικά ρεύματα κατάφεραν και ενώθηκαν πάνω σε δυο σημεία: καταγγελία του ιρανικού φασισμού, και καταγγελία της υποστήριξης του ελληνικού πολιτικού καθεστώτος στο ιρανικό, έτσι μπορούν να ενωθούν και οι δημοκράτες συμπαραστάτες.
Στη συνέχεια διαβάστηκε η κεντρική ομιλία, που ήταν ένα κείμενο της απεργού πείνας Μαντάνα Ντανεσνιά (η οποία λίγο μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου δέχτηκε θεραπεία με ορούς). Το κείμενο αναφερόταν στην ανυπόφορη κατάσταση των γυναικών στο Ιράν που χαρακτηρίζεται από το ότι δεν αντιμετωπίζονται σαν άνθρωποι με αξιοπρέπεια και ίσοι με τους άλλους. Η ίδια δεν μπορούσε  να διαβάσει το κείμενο αφού, όπως είναι γνωστό, έχει το στόμα της ραμμένο αλλά στάθηκε δίπλα στη σ. Ά. Παλαβιτσίνη που το διάβασε. Το κείμενο αυτό σκόρπισε μεγάλη συγκίνηση σε συνδυασμό με τη θέα της απεργού που δεν μπορούσε να σταθεί καλά όρθια αφού έχει πολύ αδυνατίσει. Αυτό έδειξε σε όλους όσοι είχαν την τύχη να είναι εκεί τις αστείρευτες δυνάμεις ενός λαού που πιστεύει στο δίκιο του. Τις ομιλίες έκλεισε ο ελληνοιρανός συμπαραστάτης του αγώνα Βαγγέλης Σαχ που ζήτησε τη μεγαλύτερη δυνατή συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Ένα μικρό κάλεσμα διεθνούς συμπαράστασης στα αγγλικά για όσους ήταν ξένοι έκανε ο ιρανός δημοκράτης Ασκάν Ουσεφί.
Η συγκέντρωση παρόλο που έγινε με πολύ μικρό χρόνο προετοιμασίας εν τούτοις συσπείρωσε αρκετούς πολίτες, ιδιαίτερα φοιτητές που δεν είχαν ξαναέρθει κοντά στους πρόσφυγες άλλη φορά. Αυτή τους η ενέργεια έχει μια ιδιαίτερη αξία. Όλοι μας μείναμε συγκλονισμένοι από τη δύναμη και την αποφασιστικότητα αυτών των ανθρώπων και όλοι μας πήραμε κουράγιο από αυτή τους τη στάση. Μερικοί μας είπαν ότι ανησύχησαν βαθιά από την φρικτή σιωπή του ελληνικού πολιτικού κόσμου και αναρωτήθηκαν για τα βάσανα που περιμένουν τον ελληνικό λαό αν οι ένοχοι δεσμοί Αθήνας Τεχεράνης δυναμώσουν.
Οι ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες πρέπει οπωσδήποτε να αποσπάσουν το πολιτικό άσυλο που δικαιούνται και εμείς να σταθούμε δίπλα τους για να μην χρειαστεί αυτοί οι σπουδαίοι αγωνιστές της δημοκρατίας να επιβάλλουν ανεπίστρεπτες βλάβες στην υγεία τους!

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΑΙΟΚΟΚΚΙΝΗ ΑΠΕΙΛΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ

Μια πρώτη εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα
Φαίνεται ότι η ουσία αυτού του εκλογικού αποτελέσματος είναι η εξής: Η πολιτική ζωή έκανε ένα ανησυχητικό βήμα προς το φαιοκόκκινο φασισμό αλλά αυτό είναι σχετικά διστακτικό, πράγμα που σημαίνει ότι δίνεται ακόμα χρόνος στους δημοκράτες για να εμποδίσουν ένα πιο αποφασιστικό δεύτερο βήμα.
Αυτό το πρώτο βήμα έχει τρείς όψεις:
Η πιο τεράτωδης όψη του είναι ότι το 5,3% των ψηφοφόρων της Αθήνας... 

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κανιβαλικό παιχνίδι με τη ζωή της χώρας
Για τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια πάμε σε πανελλαδικές εκλογές πολιτικής ανωμαλίας. Το 2007 πήγαμε σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές εξαναγκασμένες από εκτεταμένους μεθοδικούς εμπρησμούς που είχαν σαν άμεσο στόχο μαζικές απανθρακώσεις ανθρώπων και σαμποτάζ στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων. 

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΙΡΑΝΗ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ


Τη Δευτέρα το βράδυ, 1 του Νοέμβρη, στις 9.30μμ, σημειώθηκε τραμπούκικη τρομοκρατική επίθεση στην Ιρανή απεργό πείνας Μαντάνα Ντανεσνιά, που έχει ραμμένο το στόμα της. Συγκεκριμένα,  ενώ η Μαντάνα έβγαινε από το σπίτι της όπου είχε πάει για να αλλάξει, και επέστρεφε στο χώρο της απεργίας πείνας στα Προπύλαια, μαζί με το σύζυγό της, δύο επιβαίνοντες σε μηχανάκι που φορούσαν κράνος την πλησίασαν, τη χτύπησαν με ρόπαλο και απομακρύνθηκαν. Η Μαντάνα τραυματίστηκε  στην ωμοπλάτη και στο πρόσωπο και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς» - Γενικό Κρατικό Αθηνών.
Πρόκειται για τη δεύτερη μέσα σε τρεις μέρες επίθεση που σημειώνεται ενάντια στους απεργούς πείνας, μετά τον εμπρηστικό μηχανισμό που εκτοξεύτηκε από αγνώστους στις 30 του Οχτώβρη στις 3 και 30 το πρωί, στο χώρο της απεργίας πείνας.
Προπύλαια, 2 Νοεμβρίου 2010
Επιτροπή Ιρανών Πολιτικών Προσφύγων στην Ελλάδα

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΠΟΛΟ ΦΑΣΙΣΤΩΝ – ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
KATΩ Η ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η χειρότερη δυστυχία για τούτη δω τη χώρα είναι πως μια ψεύτικη και αντεστραμμένη «αριστερά»,  

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Ο ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ

Το καθεστώς έχει πια αποθρασυνθεί. Οι προβοκάτορες έχουν αφήσει στη μπάντα τις προσποιήσεις και επιτελούνε με ζήλο την αποστολή τους: να ικανοποιούνε κάθε απαίτηση των αφεντικών τους ρωσο-κινέζων φασιστών ιμπεριαλιστών και να σαμποτάρουν κάθε αντίπαλό τους.

ΦΡΑΞΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΑΖΙ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ- Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Να ξεσκεπαστούν Καρατζαφέρης – Σαμαράς για τους ναζιστές που κούρνιασαν στα ψηφοδέλτιά τους

Η ανοχή, ουσιαστικά η κρυφή βοήθεια, του εξακομματικού πλέον καθεστώτος (με προεξάρχουσα την ψευτοαριστερά) στους ανοιχτούς κανίβαλους, οπαδούς του Χίτλερ, γίνει όλο και πιο απροκάλυπτη.

Ο αγώνας των Ιρανών πολιτικών προσφύγων συνεχίζεται!

Οι φωτογραφίες πουδημοσιεύουμε παρακάτω έχουν αναρτηθεί στα Προπύλαια (το χώρο που κάνουν τον αγώνα τους) και έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου που τους επισκέπτεται και τους συμπαραστέκεται καθημερινά!


Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΙΟΥ ΧΣΙΑΟΜΠΟ ΕΞΟΡΓΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡ

Δεν ήταν ούτε τα θερμά λόγια της νορβηγικής επιτροπής Νόμπελ και οι έπαινοι –αυτά δίνονται  

Πιθανή προβοκάτσια ενάντια στους ιρανούς απεργούς πείνας

 Χθες, 18 Οκτώβρη, πέμπτη ημέρα απεργίας πείνας των ιρανών προσφύγων, εκδηλώθηκε η πρώτη επίσημη αντίδραση των ελληνικών αρχών. Πρόκειται για μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που ούτε λίγο ούτε πολύ επιχειρεί να εμφανίσει κάποια σχέση των απεργών προσφύγων με την τρομοκρατία! Πρόκειται  

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Έραψαν τα στόματά τους... για να ακουστεί η φωνή τους!

Συμπαράσταση στους αντιφασίστες απεργούς πείνας του Ιράν

Από την 1η Σεπτέμβρη πενήντα περίπου ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες βρίσκονται στα Προπύλαια και διαμαρτύρονται για τη μη χορήγηση πολιτικού ασύλου από την ελληνική κυβέρνηση. Από τις 14 Οκτώβρη 35 από αυτούς άρχισαν απεργία πείνας ενώ 6 έραψαν τα στόματα τους με βελόνα και κλωστή για να διεκδικήσουν το αίτημά τους.  

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

FAST TRACK ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ

ΟΙ 6 ΚΟΥΙΣΛΙΓΚ ΠΑΡΑΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ
Κατατέθηκε στη Bουλή το νεοαποικιοκρατικό νομοσχέδιο fast track για την «επιτάχυνση των επενδύσεων».

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ


Οι διπρόσωποι σοσιαλφασίστες του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ εισάγουν τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής στο πολιτικοσυνδικαλιστικό κίνημα. Δημοκράτες απομονώστε τους - Διώξτε τους από τη Βουλή

Η παραπάνω φωτογραφία (https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1212905#1212905 )είναι από μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας  της «Επιτροπής Αγώνα Πιερίας Ενάντια στα Διόδια» που έγινε στα διόδια του Δίου Πιερίας στις 2/10. Αυτή η φωτογραφία δημοσιεύτηκε αρχικά στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής και στις 6/10 αναρτήθηκε στο Αthens Indymedia μαζί με μια καταγγελία. Η καταγγελία ήταν ότι στην συγκέντρωση αυτή συμμετείχε επικεφαλής μιας ομάδας ναζιστών το ηγετικό στέλεχος των ναζιστών του «Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου» (παρακλαδιού της Χρυσής Αυγής) και περιώνυμος στη Θεσσαλία Αστέριος Χάμος (στον αριστερό κύκλο) δίπλα στον επικεφαλής της «Επιτροπής Αγώνα» και άλλων «πλατιών» κινημάτων  του ΣΥΡΙΖΑ στην Πιερία  Ηλία Τσολακίδη (στον δεξιό κύκλο).
Λίγο μετά η Συντακτική Ομάδα του Athens Ιndymedia έκρυψε την ανάρτηση. Όμως το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο, που είναι η συνεργασία για πρώτη φορά του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ με τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής στα πλαίσια ενός κοινού «λαϊκού κινήματος», δεν μπορούσε πια να κρυφτεί.  Και δεν μπορούσε γιατί κάποια μέλη και ομάδες των «Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων» αποχώρησαν από αυτές ακριβώς επειδή διαφωνούσαν με τη συμμετοχή ναζιστών στις κινητοποιήσεις.
Το αποτέλεσμα αυτής της καταγγελίας δεν ήταν -όπως θα περίμενε ίσως κανείς- να αναδιπλωθεί η συγκεκριμένη «Επιτροπή Αγώνα» της Πιερίας και να παραδεχτεί ότι από λάθος ή από άγνοια βρέθηκε ώμο με ώμο με τους οργανωμένους ναζιστές. Αντίθετα το κεντρικό όργανο του κινήματος κατά των διοδίων, δηλαδή το «Πανελλαδικό Συντονιστικό Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων» που βρίσκεται κάτω από την ουσιαστική καθοδήγηση  του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ* απάντησε ότι όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα με τη συμμετοχή των ναζιστών-χρυσαυγιτών στις κινητοποιήσεις του αλλά καταδικάζει όσους δεν την αποδέχονται!!!
Απάντησε δηλαδή λέγοντας  επί λέξει ότι «ουδέποτε προσκάλεσε οποιοδήποτε μέλος του "Πατριωτικού Συνδέσμου" να συμμετέχει στις διαδικασίες του, αλλά ότι δεν μπορεί ούτε θέλει να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να βρεθεί σε όποιον δημόσιο χώρο, όπως βρέθηκαν κάποια μέλη του λεγόμενου "Πατριωτικού Συνδέσμου" στην δημόσια ανακοινωμένη συγκέντρωση που έγινε στα διόδια Λεπτοκαρυάς το Σάββατο 2/10» και ότι «τέτοιες νοοτροπίες απαγόρευσης έχουν ανελεύθερη βάση και εξέλιξη».
Δηλαδή ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο γίνεται επίσημος πλέον συνεργάτης και «συναγωνιστής» των ναζιστών, δηλαδή των απόλυτων εχθρών της ανθρώπινης ελευθερίας, βγαίνει και από πάνω και κατηγορεί τους αντιναζιστές για...ανελεύθερη νοοτροπία!!! Βέβαια κάθε δημοκρατικός άνθρωπος γνωρίζει ότι ο ναζιστής δεν είναι ο «οποιοσδήποτε» πολίτης αφού αυτός δεν αναγνωρίζει την ουσία του πολίτη, δηλαδή τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τον πολιτισμό που είναι δεμένος με αυτά, αλλά το κανιβαλικό δίκαιο, δηλαδή τη βίαιη επιβολή της δικιάς του «ανώτερης» ράτσας πάνω στις άλλες «κατώτερες». Επιπλέον στην συγκεκριμένη εκδήλωση οι ναζιστές δεν παρευρέθηκαν λαθραία σαν «οποιοιδήποτε» μεμονωμένοι πολίτες, αλλά ανοιχτά σαν μια ναζιστική ομάδα όπως δείχνει η παρακάτω φωτογραφία.
http://4.bp.blogspot.com/__frPei4EXZI/TKuwUM6hZEI/AAAAAAAABIk/bDAPgV3dnPQ/s1600/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CC%81%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%B7%CC%81.jpg) Μάλιστα σύμφωνα με τη εφημερίδα της Λάρισας «Ελευθερία» οι ναζιστές συμμετείχαν και σε σύσκεψη του «Πανελλαδικού Συντονιστικού Αγώνα ενάντια στα Διόδια».
Η πράξη της «Πανελλαδικής Επιτροπής ενάντια στα Διόδια» και του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστιας πολιτικής σημασίας. Πρόκειται στην ουσία για την πρώτη απόπειρα εισαγωγής των ναζιστών επίσημα και ανοιχτά σε ένα κίνημα πολιτών, που στο συγκεκριμένο επίπεδο δευτερευόντως ενδιαφέρει αν είναι προοδευτικό ή αντιδραστικό ως προς τον πολιτικό χαρακτήρα του. Αυτή η απόπειρα γίνεται επίτηδες μακριά από το πολιτικό κέντρο της χώρας και επίτηδες σε ένα μη ανοιχτά κομματικό  κίνημα ώστε να γίνει η εισαγωγή των ναζιστών μαλακά και ανώδυνα για τον πολιτικό φορέα που την προωθεί, εν προκειμένω τον ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ. Αν η απόπειρα αυτή ευοδωθεί, τότε οι ανοιχτοί ναζιστές θα μπουν σιγά-σιγά σε όλα τα συνδικαλιστικά κινήματα και κινήματα πολιτών. Σε μια τέτοια περίπτωση η μοναδική στην ΕΕ νομικοπολιτική νομιμοποίηση που προσφέρει το ελληνικό κράτος και τα 6 κοινοβουλευτικά κόμματα απλόχερα στους ναζιστές , θα μετατραπεί και σε λαϊκή νομιμοποίηση, οπότε σε συνδικαλιστική και λαϊκο-κινηματική γενικά.
Ήδη αυτά τα κόμματα έχουν βοηθήσει, με την νομιμοποιητική στάση τους, τους μαχαιροβγάλτες ναζιστές να συσπειρώσουν γύρω τους μια καθυστερημένη πολιτικά μάζα στον Άγιο Παντελεήμονα. Καταλύτης σε αυτήν την ασύλληπτη για δημοκρατική χώρα εξέλιξη είναι η προβοκατόρικη πολιτική των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα εκείνης του ΠΑΣΟΚ να μετατρέψουν συστηματικά μερικές κεντρικές γειτονιές της Αθήνας σε αποθήκη εξαθλιωμένων μεταναστών και σε χώρους εγκληματικότητας. Στόχος των εμπνευστών αυτής της πολιτικής είναι να δυναμώσουν την αντίθεση της ντόπιας φτωχολογιάς στους μετανάστες γενικά, να κάνουν πολιτικά ισχυρούς  τους ναζιστές και από εκεί να τους κάνουν πολιτικούς και αστυνομικούς διαχειριστές της «τάξης και της ασφάλειας» των πολιτών.
Οι αριστεροί και δημοκρατικοί άνθρωποι πρέπει όχι μόνο να συντρίψουν την απόπειρα του  διπρόσωπου ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ να εισάγει επίσημα τους ναζιστές στο όποιο πολιτικοσυνδικαλιστικό μαζικό κίνημα, αλλά και να καταδικάσουν και να απομονώσουν πολιτικά τον ίδιο τον ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ και να τον πετάξουν έξω από τη Βουλή για την κάλυψη που έδωσε και δίνει στην επαίσχυντη φιλοναζιστική στάση του «Πανελλαδικού Συντονιστικού των Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων». Πρέπει εδώ πάντως να παρατηρήσουμε ότι η εισαγωγή των ναζιστών έχει γίνει τον τελευταίο καιρό και σε πλατειά πολιτικοσυνδικαλιστικά κινήματα όπως ήταν αυτό της 5ης του Μάη, όμως άτυπα. Από την άλλη επίσημο κάλεσμα στους ναζιστές για κοινό μέτωπο «ενάντια στο σύστημα» έχει απευθύνει η δολοφονική οργάνωση «Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς» (που εμφανίζεται χοντρικά σαν αναρχική) χωρίς ο χώρος του αναρχισμού να την έχει καταδικάσει.
Πίσω από όλη αυτή την σύμπλευση και σαν θεωρητικό εργαλείο της βρίσκεται η καινοφανής θεωρία της λεγόμενης αριστεράς ότι ο κύριος εχθρός των λαών είναι ο αστικός φιλελευθερισμός και όχι ο φασισμός και ο ναζισμός. Κάτω από το κοινό λοιπόν σύνθημα: «κύριος εχθρός ο νεοφιλελευθερισμός  και ο δυτικός ιμπεριαλισμός» ενώνονται σήμερα οι νεοναζιστές και οι ψευτοαριστεροί σε ένα παγκόσμιο φαιοκόκκινο μέτωπο για να υποστηρίξουν τον ανατολικό ιμπεριαλιστικό νεοναζιστικό άξονα Ρωσίας-Κίνας-Ιράν σε όλα τα μεγάλα διεθνή και εσωτερικά ζητήματα. Συχνά για να κρύψουν την πολιτική τους συμμαχία με τους ναζιστές οι ψευτοαριστεροί καταφεύγουν και σε μια άλλη πιο λεπτή απάτη: Ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στην ναζιστική διακυβέρνηση και στην αστικοδημοκρατική διακυβέρνηση αφού και οι δύο σημαίνουν εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η διαφορά είναι ότι στην δεύτερη οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν και να αντισταθούν στις πιο απεχθείς μορφές της εκμετάλλευσης  και της καταπίεσής τους ενώ στο ναζισμό μετατρέπονται οι ίδιοι και μαζί τους η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας σε δούλους των πιο εκμεταλλευτικών μερίδων του κρατικομονοπωλιακού κεφάλαιου και του ιμπεριαλισμού. 
 Δεν είναι τυχαίο ότι τον δρόμο της αντίστασης στην εισαγωγή των ναζιστών στον χώρο της κάθε μετωπικού τύπου λαϊκής πάλης τον δείχνουν οι πιο συνειδητοί εργάτες, όπως στη χώρα μας εκείνοι της Αυτοοργάνωσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος που έδιωξαν από την ανοιχτή τους συγκέντρωσή  της 17/2/2010 τους ναζιστές της Χρ. Αυγής όταν αυτοί προβοκατόρικα εμφανίστηκαν σαν συμπαραστάτες τους.
Σημείωση*  Για την άρρηκτη σχέση που δένει το ΣΥΝ και την ΚΟΕ, τον όλο δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανομένου και του «εξεγερτικού» Αλαβάνου με τις Επιτροπές Ακρίβεια- ΣΤΟΠ που αποτελούνε ουσιαστικά μαζί με άλλες πρωτοβουλίες και σφραγίδες του ΣΥΝ το «Πανελλαδικό Συντονιστικό Επιτροπών κατά των Διοδίων» βλέπε τα εξής:
1. Καταγγελία συμμετεχόντων σε επιτροπές κατά των διοδίων που διαχώρισαν τη θέση τους μετά τη συμμετοχή των ναζιστών στην κινητοποίηση της Λεπτοκαρυάς.
2. Από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο του TVXS.gr για το γεγονός
3. Η ΚΟΕ, βασική συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ και του «Μετώπου» του Αλαβάνου, υμνεί τις στημένες από την ίδια Επιτροπές Ακρίβεια-ΣΤΟΠ
4. Στον ιστότοπο των Επιτροπών Ακρίβεια-ΣΤΟΠ οι Επιτροπές Διόδια-ΣΤΟΠ αποτελούν υποπαράρτημα. Φιγουράρει πρώτη πρώτη η ανακοίνωση-κάλυψη της συμμετοχής των ναζήδων στην κινητοποίηση της Λεπτοκαρυάς.
5. Οι ύμνοι της Νεολαίας ΣΥΝ Πάτρας για το Πανελλαδικό Συντονιστικό – Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Αυγή»
6. «Αλαβανικοί» του ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγουν την κατάπτυστη ανακοίνωση, ουσιαστικά επαινώντας τη.
7. Η δημοσίευση σε κομματικό ιστολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας ασχολίαστης ανακοίνωσης της Επιτροπής Ακρίβεια ΣΤΟΠ δίκην μετωπικής πρωτοβουλίας του κόμματος.
8. Η κοινή υποδοχή των Αθηναίων «συντρόφων» από τους «εθελοντές» του Τσολακίδη και τους ΣΥΡΙΖΑίους στο δρόμο για τη ΔΕΘ.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Οι σαμποταριστές υπουργοί εξαθλιώνουν παραπέρα τους ανέργους κατακρατώντας 660 εκ Ευρώ

Πριν από 5 μήνες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έκαναν ανοικτή καταγγελία εναντίων της κυβέρνησης της χώρας για την μη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τους ανέργους και το περιβάλλον. Η εφημερίδα Καθημερινή είχε καταγράψει στις 7/5/2010 τις δηλώσεις των αξιωματούχων αυτών:
«Τον τόνο της έντονης κριτικής έδωσε ο γενικός διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής κ. Ζακ Πονσέ, ο οποίος χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «δεινή κατάσταση» και «απαράδεκτη καθυστέρηση», ενώ δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει την Ελλάδα για «παραπομπή.

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

ΤΟ ΑΡΓΟ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ

 

Γράψαμε πριν από λίγες ημέρες για τον ανοιχτό πια χαφιέδικο – κομπραδόρικο ρόλο της χώρας μας, σαν δούρειου ίππου του Άξονα Μόσχας – Πεκίνου – Τεχεράνης μες στην ΕΕ με αφορμή τις πρόσφατες συμφωνίες για τις κινέζικες επενδύσεις. Γενικά ο κομπραδόρος αμείβεται και βγάζει κέρδος για τη σιχαμερή του δραστηριότητα, του μεσάζοντα δηλαδή στις «επενδύσεις» του αφεντικού. Τέτοια σκοτεινά υποκείμενα τα βλέπουμε σήμερα να χώνονται στις δουλειές της Ρωσίας, της Κίνας και του Κατάρ. Όμως το καθεστώς των 6 ηγεσιών που εκπροσωπείται σήμερα συλλογικά από τον προβοκάτορα Παπανδρέου που χρεοκόπησε επίτηδες τη χώρα του

Ο ΡΩΣΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ

Τις ευχαριστίες του για την απόλυτη υποστήριξη που λαμβάνει η Ρωσία και τα συμφέροντά της από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στα όργανα της ΕΕ εξέφρασε στον Πρόεδρο της Χριστόφια ο Ρώσος ομόλογός του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στα πλαίσια επίσκεψής του στο νησί. Αντίστοιχα ο ρωσοσπουδαγμένος ΑΚΕΛίτης Χριστόφιας σημείωσε τη διαχρονική, από εποχής ΕΣΣΔ ακόμα, βοήθεια της Ρωσίας για την «ειρήνευση» και την «ανεξαρτησία» της Κύπρου.

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Ο ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ COSCO ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ Η ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑ (1)

Είναι γνωστό σε κάθε καλοπροαίρετο και προοδευτικό άνθρωπο πως σήμερα η παγκόσμια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών διεξάγεται με όρους καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης του άμεσου παραγωγού. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη την οικουμένη μιας και σήμερα δεν υπάρχει καμία χώρα της λαϊκοδημοκρατικής εξουσίας και του σοσιαλισμού. 

Ο ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ COSCO ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ Η ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑ (2)

Αυτό που είναι το πιο εξοργιστικό σε σχέση με την απόβαση του κινέζικης νεοφασιστικής αποικιοκρατίας στο έδαφος της χώρας μας, είναι η στάση της λεγόμενης «αριστεράς», που διεκδικεί μάλιστα με απύθμενο θράσος τη μονοπωλιακή εκπροσώπηση των εργαζόμενων μαζών της χώρας μας.

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

ΒΑΤΟΠΕΔΙ: ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ

 Έχουμε γράψει πολλές φορές για τη μέθοδο των επιλεκτικών ή ανύπαρκτων σκανδάλων που χρησιμοποιούν οι ηγεσίες του πεντακομματικού καθεστώτος για να εκκαθαρίσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, δηλαδή αυτούς που εμποδίζουν σ’ ένα βαθμό στην πολιτική της υποδούλωσης της χώρας στο ρωσοκινέζικο ιμπεριαλιστικό άξονα. Για το περίφημο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου είχαμε γράψει ήδη από το 2008 ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει σκάνδαλο και ότι ήταν μία υπόθεση πολιτικής εκκαθάρισης της ΝΔ που τότε ήταν στην κυβέρνηση από ευρωπαιόφιλα στελέχη της. Πρόσφατα ήρθαν στο φως εκθέσεις του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και διεθνών οίκων που όλες συμφωνούν ότι δεν υπήρχε καμία ζημία του ελληνικού δημοσίου! Και όμως η διερεύνηση του «σκανδάλου» συνεχίζεται με αμείωτο ζήλο στην προανακριτική επιτροπή. Ο Σαμαράς επέλεξε τη βολική μέθοδο της αποχώρησης για να μην υποχρεωθεί να υπερασπίσει τα καρατομημένα από τον Καραμανλή στελέχη της ΝΔ, τα περίφημα «βαρίδια», και αρνείται να τους δεχτεί πίσω.

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Η υποδουλωμένη Ελλάδα κινέζικη βάση για την υποδούλωση όλης της Ευρώπης στον άξονα

Ο Παπανδρέου και όλες οι υπόλοιπες κομματικές ηγεσίες ξεπουλούν τη χώρα στο κινέζικο ναζιστικό καθεστώς. Οι ψευτοαριστερές ηγεσίες το κάνουν ντροπαλά για να μην θυμώσει η βάση τους λέγοντας ότι όλοι οι καπιταλιστές είναι ίδιοι (ψευτοΚΚΕ, ΣΥΝ) ενώ οι υπόλοιπες δεν έχουν κανένα λόγο να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους (ΝΔ, ΛΑΟΣ, Δημοκρατική Αριστερά)! Το γενικό μότο των ενθουσιασμένων είναι ότι η Κίνα είναι ο ευεργέτης μας και πρέπει να την αγαπάμε γιατί μας σώζει από την χρεοκοπία με τις επενδύσεις  της και την αγορά ομολόγων!

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ Ο ΤΣΑΒΕΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Οι σοσιαλφασίστες της Βενεζουέλας κατέκτησαν για ακόμα μία φορά την πλειοψηφία των βουλευτικών εδρών στις εκλογές της 26/9 καταλαμβάνοντας 96 από τις 165 έδρες. Οι ομοϊδεάτες τους στην Ελλάδα πανηγύρισαν τη «μεγάλη νίκη». Ο Τσίπρας έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Τσάβες ανεβάζοντας ψευδώς το εκλογικό το ποσοστό στο 57%, το μέλος του ΠΓ του ΣΥΝ Κ. Ήσυχος μίλησε για την κατάρρευση του «μύθου» περί αυταρχισμού της εξουσίας στη Βενεζουέλα (27/9), ο Μπ. Αγγουράκης εκ μέρους του ψευτοΚΚΕ χαιρέτισε το αποτέλεσμα. 

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΧΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ

Στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» του τηλεοπτικού σταθμού ALTER της Δευτέρας 27 του Σεπτέμβρη, με παρουσιαστή το γνωστό δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν καλεσμένοι οι βασικοί (καθεστωτικοί) υποψήφιοι που διεκδικούνε το Δήμο της Αθήνας στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Οχι στη ληστεία της ΔΕΗ και του λαού από τον κρατικοολιγάρχη του ψευτοΚΚΕ και του ΣΥΝ Καραγκουλέ

Έξω ο πρόεδρος της ΔΕΗ Ζερβός. Κάτω οι πουλημένοι συνδικαλιστές της που τώρα σιωπούν

O πρόεδρος της ΔΕΗ Α. Ζερβός αποτυγχάνει τελευταία σε επανειλημμένες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου να πείσει το ΔΣ της ΔΕΗ για να εγκρίνει την αγορά πέντε εταιρειών με τρία αιολικά πάρκα σε λειτουργία και τρεις άδειες επίσης αιολικών πάρκων της  εταιρείας BCI του Δ. Καραγκουλέ. Ένα μέρος από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αντιστέκεται στις προτάσεις του Ζερβού θεωρώντας υπερβολικό το κέρδος της BCI όταν μάλιστα η ΔΕΗ, όπως λένε, δεν έχει και ανάγκη αυτή την αγορά. Η Ελευθεροτυπία στις 19/9/2010 αποκαλύπτει: «  Σε ό,τι αφορά τα τρία πάρκα που βρίσκονται σε λειτουργία, η BCIΣε ότι αφορά το κόστος των αδειών των τριών αιολικών: « Συγκεκριμένα ενώ το κόστος έκδοσης των αδειών που είχε η BCI υπολογίζεται συνολικά σε 150.000 ευρώ (50.000 ευρώ ανά άδεια), θα εισπράξει συνολικό τίμημα 27,5 εκατ. ευρώ  περίπου.  Επιπλέον προβλέπεται από τη σύμβαση ότι θα λάβει άλλα 9 εκατ. ευρώ για την επίβλεψη της κατασκευής των τριών πάρκων, ενώ θα πληρωθεί και για τις υπηρεσίες συντήρησης που θα παρέχει για μία δεκαετία. Σημειώνεται ότι για να προχωρήσει αυτή η επένδυση η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πρέπει να συνεισφέρει 18,8 εκατ. ευρώ για την απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου και να αναλάβει άλλα 56,25 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια, γεγονός που ανεβάζει το συνολικό κόστος για τη ΔΕΗ σε 102,2 εκατ. ευρώ.»

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Η ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ

Διαβάζουμε στον ψευτοΡιζοσπάστη της 25ης του Σεπτέμβρη, με τίτλο “Η Δαμασκός αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό όνομα”: Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Αντόνιο Μιλόσοσκι και της Συρίας Ουαλίντ αλ Μουάλεμ υπέγραψαν χτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συμφωνία για σύναψη διπλωματικών σχέσεων, υπό το συνταγματικό όνομα των Σκοπίων («Μακεδονία»).
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, οι διμερείς σχέσεις θα αναπτυχθούν στη βάση των αρχών του αμοιβαίου σεβασμού, της φιλίας, της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και της αναγνώρισης της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των δύο χωρών. Εκτιμάται επίσης ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη «δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».
Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συζήτησαν, επίσης, το ενδεχόμενο επίσκεψης του Σύρου υπουργού Εξωτερικών στα Σκόπια μέσα στο 2011.

Είναι γνωστό ότι η εν λόγω εφημερίδα μέχρι τα 1956 αποτελούσε το συλλογικό διαφωτιστή του εργαζόμενου λαού, σαν η συνήθως παράνομη εφημερίδα του προλεταριακού επαναστατικού ΚΚΕ. Από τότε ειδικεύεται, ψευτοκομμουνιστική κι αυτή όπως και το κόμμα του Περισσού, στα φασιστικά χαλκεύματα και στο αναποδογύρισμα της αλήθειας.

Ο καλόπιστος αναγνώστης της λοιπόν λογικά θα έχει τις εξής απορίες : Γιατί στον τίτλο η «Δαμασκός» αναγνωρίζει τα «Σκόπια» κι όχι η «Συρία» την (κατά το ψευτοΚΚΕ) « Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας » ; Μα είναι απλό. Το ψευτοΚΚΕ δεν θέλει να τα χαλάσει με τον εθνικισμό, κι ο ελληνικός εθνικισμός είναι ένα ιδιαίτερα ανάγωγο κτήνος. Δε τό ‘χει σε πολύ να τα βροντήξει στην Παπαρήγα και μετά να διαλυθούνε η « Κίνηση για την Εθνική Άμυνα » πού ΄χει με τόσο κόπο στήσει ο Περισσός με σωβινιστές απόστρατους αξιωματικούς, ο εισοδισμός της Κανέλλη στην Αστυνομία κλπ. Δε μπορεί η Ρωσία να αφήσει τούτη τη δουλειά αποκλειστικά στα ναζιστάκια του ΛΑΟΣ, που σαν  ένωση 150 φραξιών της ακροδεξιάς και του φασισμού δεν ελέγχεται απόλυτα από την ίδια, όπως το ψευτοΚΚΕ.

Πάει αυτό. Το ΠΓΔΜ χρησιμοποιείται παρακάτω για το μέσο κνίτη, που έχει μάθει ότι είναι και λιγάκι διεθνιστής, άρα διαχωρίζεται από τους « σκοπιανοφάγους ». Βέβαια αυτός ο « διεθνισμός » είναι η διεθνική ενότητα κάτω από τη σημαία του σοσιαλιμπεριαλισμού που δουλεύει το ψευτοΚΚΕ κάτω από τα βρώμικα λάβαρα των διεθνών οργανώσεων « ειρήνης », ψευτοκομμουνιστικών κομμάτων, συνδικάτων κλπ. που τούχουνε εμπιστευτεί τα αφεντικά του να καθοδηγάει, σαν πρότυπο παράρτημα. Σ’ αυτή τη « διεθνική ενότητα », οι σωβινιστές μη ρωσόφιλοι είναι εμπόδιο και μάλιστα σοβαρότατο.

Αυτό που κάνει ωστόσο τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι το εξής : στο ρεπορτάζ δεν υπάρχει η παραμικρή αιχμή για την αναγνώριση από το καθεστώς-μαριονέτα της Ρωσίας του Σύριου υιού Άσαντ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Μα οι κνίτες δεν ήτανε που κάνανε σημαία το βέτο του « αντιαμερικάνου » πρωθυπουργού Καραμανλή για την είσοδο της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, την οποία, καλώς ή κακώς, την επιθυμούσε η κυβέρνηση και ο λαός της ; Πρόσχημα του βέτο δεν ήτανε το όνομα, που κατά τους Έλληνες φασίστες και σοσιαλφασίστες, εγείρει « αλυτρωτικά σχέδια » της γειτονικής μας χώρας προς την « αντιιμπεριαλιστική » μας χώρα ;;;

Πώς έγινε αυτό ;; Δυο μέτρα και δύο σταθμά από το « κόμμα του λαού », που αυτοπλασάρεται και για μπολσεβίκικο στα μέλη του ενώ είναι φασιστικό πραχτορείο ενός ιμπεριαλισμού ;

Μα είναι η ίδια ιστορία : το 1992 οι σοσιαλφασιστικές Ρωσία και Κίνα αναγνώρισαν άμεσα τη γειτονική μας χώρα με το συνταγματικό της όνομα. Κανένας στη χώρα μας, πόσο μάλλον οι ψευτοκομμουνιστές, δεν έβγαλε άχνα. Το ζήτημα ήταν να μη την αναγνωρίσει η μισο-δημοκρατική Ευρώπη σαν ΕΕ, να μην ενωθεί η Μακεδονία με το κέντρο της αστοδημοκρατίας στο Βορρά που είναι η Ενωμένη Ευρώπη αλλά σαν ορθόδοξη χώρα να πάει να κουρνιάσει κάτω από τα φτερά του Πούτιν, στα πλαίσια του «ορθόδοξου τόξου».

Γι’αυτό και οι κνίτες υποκριτές δεν ψέγουν τη Συρία για την αναγνώριση της Μακεδονίας.  Μιας και δεν είναι σωβινιστές αλλά ξενόδουλοι, δε δίνουνε δεκάρα όπως τα ντόπια εθνικιστάκια για « το όνομα που είναι η ψυχή μας ». Αυτό που τους νοιάζει είναι η πολιτική ηγεσία και ο λαός της Μακεδονίας, καταπτοημένος, να μισήσει την Ευρώπη και να ενωθεί με τους ανατολικούς φασισμούς. Και τότε ο ψευτοΡιζοσπάστης θα θυμηθεί ξανά το διεθνισμό και θα καλεί το λαό να ενωθεί « με τα αδέρφια του τους εθνικά Μακεδόνες εργάτες ».

Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, μαστίγιο και καμία αναγνώριση ούτε μακεδόνικου έθνους ούτε πολύ περισσότερο της μακεδόνικης εθνικής μειονότητας στη χώρα μας από τους σοσιαλφασίστες του ψευτοΚΚΕ.

Τα παλικάρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), που πολεμήσανε με το ντουφέκι στο χέρι το μοναρχοφασισμό και τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό στο Γράμμο και στο Βίτσι, ήταν σχεδόν κατά το ήμισυ εθνικά Μακεδόνες. Αυτά βέβαια δεν τα λέει κανένα στέλεχος του ψευτοΚΚΕ στα πανηγύρια και στα αποκαλυπτήρια μνημείων στη Φλώρινα που καλύπτει η κρατική ΕΤ1. Οι καθοδηγητές του ψευτοΚΚΕ είναι χειρότεροι προδότες και λακέδες κι από τα αμερικανόδουλα στελέχη του μοναρχοφασισμού, γιατί φτύνουνε τους τάφους των εθνικά Μακεδόνων αγωνιστών για λευτεριά, εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή δημοκρατία, αρνούμενοι την ύπαρξή τους.

Πάντως, απ’ό,τι φαίνεται η Ρωσία κινείται γρήγορα στην προσπάθεια προσεταιρισμού της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Κάτι τέτοιο, αν πετύχει, θα αποτελέσει τραγωδία όχι μόνο για τους ίδιους του Μακεδόνες, αλλά για ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Ο ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, Η « ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΗ » ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡ

Υπεγράφη την Πέμπτη το βράδυ στη Νέα Υόρκη από τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τις στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, γνωστό και ως πρώην δικηγόρο της COSCO Χάρη Παμπούκη και τον εκτελεστικό διευθυντή της κρατικής επενδυτικής αρχής του Κατάρ Αχμάντ Αλ Σαγέντ, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Κατάρ. Αυτό έγινε μάλιστα παρουσία του Παπανδρέου και του Εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Τάνι.

Στη συμφωνία συνοπτικά γίνεται λόγος για επενδύσεις που θα αγγίξουν τα 5 δισ. δολλάρια, ενώ διερευνόνται και τρόποι η κρατική ( !) Qatar Investment Authority να συμμετάσχει και σε άλλες επενδυτικές κινήσεις-ευκαιρίες( ;) στη χώρα μας.

Θέλει η τρόικα επενδύσεις και ανησυχεί για τη γραφειοκρατία και την σκόπιμη κωλυσιεργία (παραγωγικό σαμποτάζ) που κρατάει στα συρτάρια ντόπιες και δυτικές επενδυτικές προτάσεις για χρόνια, ουσιαστικά ακυρώνοντάς τες; Ο Παπανδρέου απαντάει με τον « κινέζο » Παμπούκη στο τιμόνι του ελέγχου των επενδύσεων στη χώρα μας, με καταστρατήγηση κάθε θεσμισμένης διαδικασίας για το ιρανόφιλο και ρωσόφιλο Κατάρ, με πούλημα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε ένα φιλοχεζμπολλαχίτη δήθεν « δυτικό » της Abu Dabi Mar.

Είναι φοβεροί και τρομεροί. Σε μια νύχτα ο « πράσινος » οικολογο-μεσαιωνικός  « αντικαπιταλισμός » τους πάει περίπατο, όταν βλέπουνε κατάρικο τουρμπάνι, Κινέζους « κάπτεν » της COSCO και του « Κ »Κ Κίνας, Λίβυους τζαμαχιριανούς επενδυτές. Εκεί είναι εξυπηρετικοί, γλυκείς και αγαπάνε πολύ και τις επενδύσεις και τον καπιταλισμό, ακόμα και την ανάπτυξη.

Δε σχολιάζουμε εδώ το θλιβερό πρώην μητσοτακικό Κώστα Χατζηδάκη της ΝΔ, που βγήκε να χαιρετίσει τις κατάρικες επενδύσεις, όταν δεν έχει βγάλει άχνα για τη συστηματική διάλυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Χορεύει άλλωστε εδώ και καιρό στο ρυθμό των ρωσόδουλων αρχηγών του, Καραμανλή και Σαμαρά. Εξάλλου, ο φιλελεύθερος Σκυλακάκης που τόλμησε να αμφισβητήσει τον ανεπαρκέστατο και ελέω εξακομματικού καθεστώτος αρχηγό του, τον ακροδεξιό Σαμαρά, « τελείωσε » σε μια νύχτα.

Το πιο εντυπωσιακό απ’όλα ωστόσο, είναι η στάση της γλοιώδους Μπιρμπίλη. Αυτή η κνίτισσα, η αντιδραστική ψευτο-οικολόγα που παρά το « όχι » της στον αρχηγό για την Περιφέρεια Αττικής, παρέμεινε στη θέση της για να τσακίζει τη χώρα, ξαφνικά μετατράπηκε σε « λάτρη » των επενδύσεων του Κατάρ.

Ναι ! Πρόκειται για την ίδια σαμποταρίστρια που αντί να καθαρίσει τον Ασωπό από τα βιομηχανικά λύματα με βιολογικό καθαρισμό, προτιμάει να κλείσει την καρδιά της βιομηχανίας της χώρας ! Πρόκειται για την « αμετανοήτη συνασπισμένη » που κλαίουσα συνέγραφε επιστολές στην « Ελευθεροτυπία » το 1993 για να εξηγήσει το γιατί ο κνίτικος συρφετός της Δαμανάκη, ο ΣΥΝ, είχε πεταχτεί από το λαό εχτός Βουλής.

Αναφερόμενη λοιπόν σε μια ειδική πλευρά των επενδύσεων από το Κατάρ, που αφορά το χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, η Μπιρμπίλη δήλωσε συγκινημένη και σε « αναπτυξιακό παροξυσμό » :

« Για το Ελληνικό η πολιτεία βάζει τις κατευθύνσεις και το πλαίσιο. Πρέπει να είναι, λοιπόν, μια επένδυση που θα αφήνει μια μεγάλη υπεραξία στη χώρα, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Θα είναι μια επένδυση που δεν θα αφορά μόνο τους όμορους δήμους του Ελληνικού, είναι μια επένδυση για το λεκανοπέδιο. Θα είναι ένα τοπόσημο, δηλαδή θα μπορούμε να λέμε ότι κάποιοι που θα επισκέπτονται την Αθήνα θα έρχονται για να επισκεφτούν και αυτό που έχει γίνει στο Ελληνικό. Και θα είναι μια επένδυση που ουσιαστικά θα μας κάνει να ξεχάσουμε ότι μιλάμε για το πρώην αεροδρόμιο, δεν θα λέμε το πρώην αεροδρόμιο ».

Πού είναι ο κνίτης-συριζαίος δήμαρχος Κορτζίδης να εκμανεί… Πού είναι τα κινήματα του ψευτοΚΚΕ, του ΣΥΝ, των Οικολόγων Πράσινων, μαζί με τοπικούς « αντάρτες » λαϊκιστές των τοπικών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, και κανά ΛΑΟΣτζή για γαρνιτούρα ;;

Δε θα διαμαρτυρηθούν για το γιγαντιαίο πάρκο που υποσχότανε ο Λαλιώτης από τα 1995 ;; Δε θα κλάψουν για τους κορμοράνους που πιθανά να ζούνε στα συντρίμια του παλιού αεροδρομίου, όπως ζούσανε στα μπάζα του Βοτανικού κατά το ΣΥΡΙΖΑ ;;

Που είναι οι εξαντλητικές διαδικασίες, το ΣτΕ, τα μπλοκαρίσματα, η σκαιότητα της κρατικής γραφειοκρατίας ;; Οι περιβαλλοντικές μελέτες (που πράγματι και πέρα από αστεϊσμούς, είναι απαραίτητες για μια επένδυση σε κάθε αναπτυγμένη χώρα) ;;

Μα τώρα επενδύει το Κατάρ, οπότε όλοι « πρέπει » να βγάλουμε το σκασμό « για το καλό μας » !! Δε τό ‘χουν σε τίποτα αυτοί οι αρλεκίνοι του σοσιαλιμπεριαλισμού που μας έχουνε κατσικωθεί στο σβέρκο να μας απαντήσουνε, βγαίνοντας από τα « αριστερά » : « Επενδύσεις δε θέλατε ;; Φάτε COSCO, Κατάρ και Αμπού Ντάμπι Μαρ » !

Ο λαός πρέπει να ζητάει ανάπτυξη, να ζητάει να ξεμπλοκάρονται και γενικά να απελευθερώνονται οι επενδύσεις, ειδικά σε εποχή κρίσης και μισοχρεωκοπίας ! Όποιος χτυπάει επένδυση που γίνεται με διαφανείς όρους και δημιουργεί πλούτο και θέσεις εργασίας, πρέπει να τσακίζεται από τον ίδιο το λαό !

Αυτό που δεν πρέπει να συμβεί είναι να γίνει η χώρα μας πεδίο για αδιαφανείς, κομπραδόρικες, ύποπτες -και με απ’ ευθείας αναθέσεις- επενδύσεις, που συν τοις άλλοις θα δέσουνε χειροπόδαρα το λαό μας πίσω από το άρμα του άξονα Ρωσίας – Κίνας -
Ιράν και των δορυφόρων τους.  Αυτό θα ήταν έγκλημα κατά της χώρας με « αναπτυξιακή » φορεσιά…

Ο ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Έχουμε ήδη μπει στην εποχή της στρατηγικής επίθεσης του Άξονα Μόσχας – Πεκίνου – Τεχεράνης για την κατάκτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας. Δίπλα στον άξονα θα βρίσκονται πρώτοι και καλύτεροι τα αιώνια τσιράκια της Μόσχας από την εποχή της σοσιαλιμπεριαλιστικής ΕΣΣΔ, που χοντρικά γεννήθηκε στα 1960, με την ήττα της προλεταριακής τάσης στο ΚΚΣΕ.

Πρέπει λοιπόν λίγο πριν την τελική εφόρμηση, τα τσιράκια, οι χαφιέδες, οι πράκτορες κι οι υποτακτικοί να καθησυχάσουν όσο περισσότερο γίνεται τα μελλοντικά θύματα. Είτε αυτά είναι λαοί και έθνη, είτε κράτη αντίπαλα στον Άξονα.

Ο τοπικός τραμπούκος της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, που ξεκίνησε σαν αντιιμπεριαλιστής επαναστάτης αλλά πουλήθηκε στον Μπρέζνιεφ, ο Φιντέλ Κάστρο, έδωσε μια σημαντικότατη συνέντευξη πριν από λίγες μέρες στον Αμερικανό δημοσιογράφο Jeffrey Goldberg. Σ’ αυτήν, χωρίς να αρνηθεί το σύνολο των αντισημιτικών, δήθεν αντισιωνιστικών δηλώσεων που έχει κάνει κατά καιρούς, πιστός στην αντισημιτική γραμμή που του έμαθαν οι σουσλοφικοί σοσιαλφασίστες, έκανε ξαφνικά στροφή 180 μοιρών. Αναγνώρισε το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να υπάρχει και μάλιστα σαν εβραϊκό κράτος, εξέφρασε συμπάθεια για τη στοχοποίηση των Εβραίων εδώ και χιλιάδες χρόνια σαν το « απόλυτο κακό », ενώ σημείωσε πως αυτή η στοχοποίηση είναι ασύγκριτα χειρότερη από την ισλαμοφοβία. Έφτασε μέχρι να συστήσει δήθεν στο φίλο του το ναζιστή Αχμαντινετζάντ να κόψει τις αντι-ισραηλινές κορώνες.

Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που έχει μπολιάσει όλο τον πολιτικό υπόκοσμο της Λατινικής Αμερικής του τύπου του μιλιταριστή πραξικοπηματία Τσάβες της Βενεζουέλας με τον « αντισιωνισμό » μπρεζνιεφικού, δηλαδή νεοχιτλερικού τύπου. Μιλάμε για έναν Κάστρο που με αφορμή την προβοκάτσια του Ερντογάν με τη δήθεν « ανθρωπιστική » αρμάδα πλοίων προς τη Γάζα, είχε κάνει λόγο για τη « σβάστικα που είναι σήμερα η σημαία του Ισραήλ » στις 11 του Ιούνη !!

Στις 15 του Ιούνη δε είχε μιλήσει για ένα Ισραήλ που δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να στείλει στα κρεματόρια 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιους. Τρεις μήνες μετά, πλέκει το εγκώμιο του σωβινιστή Νετανιάχου ( !) και του μαθουσάλα πατέρα του (έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής), που είναι, παρά την ηλικία του σκληρός Λικουντ-ικός και ιστορικός.  Είναι τόσο φιλο-Ισραήλ ο λόγος του Κάστρο που ξέροντας το παρελθόν του, θα μπορούσε κανείς να τον αποκαλέσει έως και γλοιώδη, εν πάσει περιπτώσει φανερά υποκριτικό.

Ωστόσο φαίνεται πως η στόχευσή του είναι συγκεκριμένη, ειδικά αν συνδυαστούν οι « φιλοδυτικές » (αφού η Δύση θεωρεί στρατηγικό σύμμαχό της το Ισραήλ) αυτές δηλώσεις με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουνε χώρα στην Κούβα. Πρόκειται για καθυστερημένη εφαρμογή των συνταγών της ΕΣΣΔ και στην Κούβα. Είναι το πέρασμα από την κρατική δήθεν κολλεχτιβίστικη ιδιοκτησία που την διαχειρίζεται «κολλεκτιβίστικα» η συμμορία της γραφειοκρατικής κρατικο-κομματικής αστικής τάξης στη δημιουργία μιας κρατικοδίαιτης ιδιωτικο-καπιταλιστικής ληστρικής ολιγαρχίας. Αυτό βέβαια υπό την ασφυκτική κρατικοφασιστική διχτατορία του « Κ »Κ Κούβας σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό το πέρασμα σηματοδοτείται από το « καπιταλιστικό » άνοιγμα, με την πρόωθηση 500.000 δημοσίων υπαλλήλων στην καθ’ αυτό καπιταλιστική παραγωγή, αλλά και στη χαλάρωση του ασφυκτικού κρατικο-καπιταλιστικού πλαισίου, που εμπόδιζε μέχρι σήμερα την κορυφή της νομενκλατούρας να νέμεται σε ατομικό επίπεδο μεγάλο και προκλητικό πλούτο.

Αν δε, το υφεσιακό προς κάθε σοσιαλφασισμό και φασισμό δίδυμο Ομπάμα – Κλίντον αλληλοαναγνωριστεί και κάνει μισο-κολλιγιά με τον Κάστρο (εμπορικές – διπλωματικές σχέσεις κλπ.), ο τελευταίος θα αλωνίζει άνετα υπό την καθοδήγηση του Πούτιν-Μεντβέντεφ όλη τη Λατινική Αμερική στήνοντας προγεφυρώματα για τα ρώσικα αφεντικά του. Είναι χαρακτηριστικός ο ρόλος που έπαιξε η κλίκα Κάστρο μέσα στο κίνημα των αδέσμευτων χωρών των δεκαετιών του ’60 και του ’70, όταν πέρναγε προβοκατόρικα τη θέση για το φυσικό σύμμαχο των αδέσμευτων που δήθεν ήταν η ΕΣΣΔ. Τότε την κατάγγελνε ανοιχτά και της έφραζε το δρόμο η ρεβιζιονιστική αλλά αντιυπερδυναμική και γενικά ειρηνόφιλη Γιουγκοσλαβία του Τίτο.

Σήμερα ακόμη και ο αστικός εθνικο-ανεξαρτησιακός ή φιλοδυτικός Τρίτος κόσμος δεν έχει πνοή να αντισταθεί στον Άξονα και τους τραμπούκους του, γιατί φοβάται τους ίδιους τους λαούς του και τη ριζοσπαστικοποίησή τους σε συνθήκες πολεμικής αντιπαράθεσης. Ωστόσο αργά ή γρήγορα, οι λαοί του Τρίτου κόσμου μαζί με όσους ηγέτες σταθούν στο ύψος τους σαν πατριώτες έστω, θα αντιμετωπίσουν με σθένους τους τριτοκοσμικούς τραμπούκους του σοσιαλιμπεριαλισμού, τους διάφορους Κάστρο, Τσάβες, Αχμαντινετζάντ και Ορτέγκα.

Δε θα αργήσει η μέρα που ο πραγματικός αντιιμπεριαλισμός θα χωρίσει καθαρά και ξάστερα στα μάτια των λαών από τον κάλπικο. Το ίδιο άλλωστε θα συμβεί και με τον πραγματικό επαναστατικό κομμουνιστικό σφυροδρέπανο σε αντιπαράθεση με το τενεκεδένιο του Ζιουγκάνοφ, του Κάστρο, της
Παπαρήγα. Οι ταξικοί και αντιιμπεριαλιστικοί αγώνες της εποχής στην οποία μπήκαμε θα έχουνε όλο και πιο πολύ τη μορφή « κόκκινη σημαία ενάντια σε κόκκινη σημαία » (Μάο Τσε Τουνγκ).

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο «ΑΠΟΛΥΤΟΣ» ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΒΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Την περασμένη Δευτέρα, 20 του Σεπτέμβρη, και στα πλαίσια της παρουσίας στη Νέα Υόρκη δεκάδων ηγετών απ’ όλο τον πλανήτη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γ. Παπανδρέου είχε μία 40λεπτη συνάντηση με τον ισλαμοναζιστή πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ. Ήταν μια συνάντηση που έγινε φυσικά με την απόλυτη έγκριση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού (και πιο ειδικά, του διδύμου Ομπάμα – Κλίντον), ενώ δεν είχαν -σε τελική ανάλυση- αντίρρηση γι’ αυτήν ούτε οι ιθύνοντες της ισραηλινής κυβέρνησης.

Κι αυτό γιατί ο ασύλληπτος αυτός διπρόσωπος, γιος διπρόσωπου, που βρίσκεται σε όλη τη γραμμή στην υπηρεσία της ρώσικης διπλωματίας, κατάφερε τελικά, με τη βοήθεια βέβαια αυτής της διπλωματίας, να πείσει τους πάντες για το ρόλο που μπορεί να παίξει: Και «στρατηγικός σύμμαχος» του Ισραήλ, όπως δηλώνει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί (για ξεκάρφωμα), και (στην πραγματικότητα), φίλος του φασιστικού Ιράν που μάλιστα το ίδιο επεδίωξε τη συνάντηση του προέδρου του με τον Παπανδρέου.
Πρόκειται για πλήρη επιβεβαίωση της ανάλυσης που είχαμε κάνει για τη σημασία της «μεταστροφής» του Παπανδρέου και της πρόσκλησης Νετανιάχου στην Αθήνα, που σε κάποιους φάνηκε ακατανόητη (βλ. άρθρο Νέας Ανατολής «ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» http://www.oakke.gr/na459/netaniahou459.htm)
Το Ιράν δηλαδή, που τά ‘χει φτιάσει με την Τουρκία από τότε που ανέλαβε το προξενιό ο «θείος» Ερντογάν, (ισλαμοφασίστας όσο και οι μουλάδες του Ιράν αλλά με δυτική φορεσιά), αγαπάει έναν Παπανδρέου που όχι μόνο «αρραβωνιάστηκε» δήθεν στρατηγικά το Ισραήλ, αλλά αυτό το ‘κανε και σα δήθεν αντίπραξη στην Άγκυρα. Το λογικό θα ήταν και η Τουρκία του Ερντογάν και, κυρίως, το Ιράν να απειλούν τώρα την υποτιθέμενη «φιλοσιωνιστική» Ελλάδα, ωστόσο η ρώσικη διπλωματία έχει προφανέστατα ενημερώσει και καθησυχάσει τους ιρανούς μουλάδες αλλά και τους τούρκους ισλαμοφασίστες ότι ο παπατζής είναι «καλό παιδί» και οι κινήσεις του είναι μέσα στη στρατηγική του Άξονα.
Έτσι «Το Ιράν δε βλέπει κανένα εμπόδιο στην προώθηση της συνεργασίας Ιράν – Ελλάδας, σε διάφορους τομείς. Οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές θέσεις σε μια σειρά τοπικών και διεθνών προβλημάτων», δήλωσε ο Αχμαντινετζάντ. Δε μας είπε βέβαια ποια είναι τούτα, γιατί πραγματικά θα ήτανε κόλαφος για το φίλο του τον Παπαντρέα το να φανεί ανοιχτά πως μοιράζεται κοινές απόψεις με τους μεσαιωνιστές τραμπούκους της Τεχεράνης, και μάλιστα για ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο δε Παπανδρέου δήλωσε πως το Ιράν μπορεί να παίξει σταθεροποιητικό ρόλο στο χώρο της Μέσης Ανατολής!. Κι αυτό την ίδια ώρα που οι μουλάδες απειλούν με σβήσιμο από το χάρτη του κράτους του Ισραήλ και ο Αχμαντινετζάντ δηλώνει πως το Ιράν θα καταστεί σύντομα (!) υπερδύναμη παγκόσμιου βεληνεκούς(!!!)

Απ’ ό,τι φαίνεται δε και από ρεπορτάζ της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ (23/09/2010), η συνάντηση έγινε με «αμερικανική ενθάρρυνση και ισραηλινή κατανόηση», καθώς, λέει, οι Αμερικανοί, οργισμένοι με τις κινήσεις σύσφιξης των σχέσεων Τουρκίας – Ιράν, βλέπουν τον τάχα «δυτικό» Παπανδρέου σα σωσίβια λέμβο για να φτιάξει ένα κλίμα ψευτο-ειρήνης και «συνεννόησης» στη Μέση Ανατολή. Ψευτο-ειρήνη, που απλά θα εγγυάται τη συνέχεια των μπίζνες του δυτικού ιμπεριαλισμού για λίγα ακόμη χρόνια στον μουσουλμανικό κόσμο, ενώ οι ισλαμοφασίστες και ισλαμοναζί των Χαμάς και Χεζμπολλάχ θα οργιάζουν και θα προβοκάρουν όλη την περιοχή, με τις πλάτες Συρίας – Ιράν, και τελικά, πίσω από την κουρτίνα, τις πλάτες του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού.

Αλλά καλά να πάθουν οι αμερικάνοι υπερδυναμικοί ηγεμονιστές και οι δευτεροκοσμικοί ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές. Γιατί μες στην τυφλωμάρα που φέρνει το σάπισμα του ιμπεριαλιστικού μονοπώλιου, βλέπουνε τον Ερντογάν «δημοκράτη» πολέμιο του «κεμαλικού κατεστημένου» και τον Παπανδρέου, το φίλο κάθε φασισμού επί γης, για «δυτικό υπερμεσολαβητή».

Απ’ την πλευρά τους, οι Ρώσοι νεοναζήδες σοσιαλιμπεριαλιστές ήδη επιβραβεύουν τον Ερντογάν για τις «δημοκρατικές» του νίκες, ζητώντας να επιβάλλουνε την παρουσία του ως «νέου διαμεσολαβητή» στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν ( http://fr.rian.ru/world/20100924/187500450.html )

Αυτοί που δε φταίνε αλλά θα πληρώσουν το πιο βαρύ τίμημα είναι οι λαοί της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, όταν ξεδιπλωθεί η κτηνώδικη στρατηγική του Άξονα Μόσχας – Πεκίνου – Τεχεράνης. Αυτό που μπορούν να κάνουν από σήμερα, είναι να χτίσουν πλατιά δημοκρατικά, αντιφασιστικά, πατριωτικά και αντιιμπεριαλιστικά μέτωπα, με κύριο εχθρό τους το νεοναζιστικό σοσιαλιμπεριαλιστικό άξονα και τους συμμάχους και υποτακτικούς του όπου γης.

Υ.Γ. Ο ναζιστής Αχμαντινετζάντ στις 23/9, στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση, έβγαλε τη μάσκα κι έδειξε στην ανθρωπότητα το χιτλερικό του μούτρο. Αποκάλεσε τις ισλαμοφασιστικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους «έργο κύκλων της αμερικανικής κυβέρνησης για να επέμβουν έπειτα και να σώσουν το σιωνιστικό καθεστώς». Η «παγκόσμια εβραϊκή συνομωσία» του Χίτλερ σε νέα, ρωσο-ιρανική έκδοση. Άλλωστε, τα ίδια διαδίδουνε εδώ και 9 χρόνια και στη χώρα μας ακροδεξιοί, παπάδες, κνίτες και αναρχοφασίστες «θεωρητικοί».