"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της.

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα".

Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

Σημαντικά πολιτικά γεγονότα

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Το αντισημιτικό παραλήρημα του μητροπολίτη Πειραιά

Η Εκκλησία με επικεφαλής τον Ιερώνυμο συντάσσεται με το σοσιαλφασισμό ενάντια στα συμφέροντα του λαού και του έθνους.

Αυτά τα Χριστούγεννα  η εκκλησία της Ελλάδος αντί για μηνύματα αγάπης και αγαλλίασης σπέρνει το μίσος στους πιστούς ενάντια στη διεθνή δυτική εβραϊκή «συνομωσία» του κεφαλαίου που καταστρέφει τάχα τη χώρα και την παγκόσμια οικονομία και βυθίζει τους ανθρώπους στη δυστυχία.  

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΙΕΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΟΜΌΛΟΓΟ» ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ

Ο Παπανδρέου πήγε στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 16 και 17/12 μεταμφιεσμένος σε κλασικό ευρωπαίο φιλελεύθερο. Οι αποδείξεις που προσκόμισε για το ξεγέλασμα των ευρωπαίων ομολόγων του είναι το παραπέρα τσάκισμα των μεροκάματων και του ιδιωτικού τομέα, με το νόμο που ψηφίστηκε στη βουλή δύο μέρες πριν τη σύνοδο.  

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της ΟΑΚΚΕ

ή 

Η εργατική τάξη να χτίσει το

δικό της ταξικό συνδικαλισμό για τη σωτηρία της
και τη σωτηρία της χώρας

ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
Μόλις τώρα λίγο πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου γίνεται ο πιο μεγάλος συνδικαλιστικά θόρυβος γύρω από το γκρέμισμα των εργασιακών δικαιωμάτων που αυτό φέρνει στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στον κύριο χώρο στον οποίο η καθαυτό εργατική τάξη πουλάει στην αγορά την εργατική της δύναμη. Κι όμως το επικαιροποιημένο μνημόνιο προανήγγειλε από τον Αύγουστο αυτές τις ρυθμίσεις και μάλιστα τις προανήγγειλε ακόμα χειρότερες από όσο περνάνε σήμερα στο πολυνομοσχέδιο.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες της Νέας Ανατολής, συναγωνιστές και φίλοι της ΟΑΚΚΕ,Σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση που περνάει η χώρα και ο λαός μας σας καλούμε να ενισχύσετε και οικονομικά την ΟΑΚΚΕ για να συνεχίσουμε την κοινή πάλη ενάντια στο σοσιαλφασισμό, στην οικονομική εξαθλίωση και στην πολιτική της υποτέλειας, για το ψωμί, τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό.
Τα καθήκοντα μας είναι πολλά και δύσκολα. Τη χρονιά που πέρασε πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο: την πανελλαδική κυκλοφορία της εφημερίδας που μας ενίσχυσε πολιτικά αλλά μας βάρυνε κι άλλο οικονομικά σε συνδυασμό με το υπόλοιπο του χρέους που μας άφησαν οι διπλές εκλογές του 2009. Κάνουμε αυτή την καμπάνια για να συνεχίσουμε την πανελλαδική έκδοση, να είμαστε συνεπείς στην εξυπηρέτηση του υπόλοιπου του χρέους των εκλογών, και ταυτόχρονα να καλύψουμε μέρος των εξόδων για τις καμπάνιες της αφισοκόλλησης. Στόχος μας είναι το ποσό των 5000 ευρώ. Για να καλυφθεί είναι πολύτιμη και κρίσιμη για εμάς κάθε ενίσχυση που μπορεί κανείς να δώσει ανάλογα με τις δυνατότητες του.
Η επαλήθευση της γραμμής μας έχει ανοίξει νέους δρόμους. Ήδη έχει αποδειχτεί ότι στη βάση αυτής της γραμμής κερδίζονται μάχες τόσο σε δημοκρατικό επίπεδο όσο και για το νέο εργατικό κίνημα που βρίσκεται στα σπάργανα και τώρα βρίσκει το βηματισμό του. Μπορεί ο φασισμός να δυναμώνει τα χτυπήματα του αλλά μέσα στην καταστροφή μπορούν να γίνουν και οι μεγαλύτερες ανατροπές. Σε αυτή την περίοδο ο ρόλος της ΟΑΚΚΕ θα είναι κρίσιμος.
Η νέα χρονιά μπορεί να είναι μια καλή χρονιά για τους νέους αγώνες που έρχονται!

Μπορείτε να στείλετε την ενίσχυση σας με δύο τρόπους: α) Με κατάθεση στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αρ. 160/76496229, β) Με ταχυδρομική επιταγή, Τ.Θ. 8371 ΤΚ 10010, Αθήνα στο όνομα Κώστας Κούτελος

Όχι στη φαιοκόκκινη προπαγάνδα με την κομπογιαννίτικη «οικονομολογία» ενάντια στη Γερμανία

Tο ρω­σό­φι­λο κα­θε­στώς με πρώ­το τον Πα­παν­δρέ­ου κα­τη­γο­ρεί τη Γερ­μα­νί­α σαν αι­τί­α της χρε­ο­κο­πί­ας της Ελ­λά­δας και των άλ­λων χω­ρών. Στό­χος των α­φε­ντι­κών αυ­τού του κα­θε­στώ­τος  εί­ναι να δια­λύ­σουν την Ε­Ε. Η α­πο­μο­νωμέ­νη Μέρ­κελ και οι λί­γες χώ­ρες που υ­πο­στη­ρί­ζουν το Ευ­ρώ δέ­χο­νται τη συ­νολι­κή ε­πί­θε­ση του ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας σε συ­ντο­νι­σμό με τον υ­φε­σια­κό Ο­μπάμα. Ο Πα­παν­δρέ­ου κα­τη­γο­ρεί τη Γερ­μα­νί­α ό­τι έ­χει με­γά­λα πε­ρισ­σεύ­μα­τα α­πό την εκ­με­τάλ­λευ­ση ό­λης της Ε­Ε και γι’ αυ­τό θα πρέ­πει να πλη­ρώ­νει σε με­γάλο πο­σο­στό τη χρε­ο­κο­πί­α των άλ­λων χω­ρών αλ­λά και να δε­χτεί ε­πί­σης και την υ­πο­τί­μη­ση του ευ­ρώ με την έκ­δο­ση ευ­ρω­ο­μο­λό­γου, στην ου­σί­α πλη­θω­ριστι­κού χρή­μα­τος, για την α­να­κού­φι­ση τά­χα των άλ­λων χω­ρών συ­νέ­πεια της εκ­με­ταλ­λευ­τι­κής της πο­λι­τι­κής. 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»: ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ

Η πολιτική καταγωγή και πορεία της Μπακογιάννη

Η Μπα­κο­γιάν­νη μπή­κε στην πο­λι­τι­κή στα 1989 ου­σια­στι­κά για να κα­ταγγεί­λει πο­λι­τι­κά την πράγ­μα­τι κτη­νώ­δη δο­λο­φο­νί­α του ά­ντρα της, του γε­νικά α­στο­δη­μο­κρά­τη και με α­ντι­δι­κτα­το­ρι­κή δρά­ση βου­λευ­τή της ΝΔ Παύ­λου Μπα­κο­γιάν­νη α­πό τους σο­σιαλ­φα­σί­στες της κα­γκε­μπί­τι­κης 17Ν. Η δε πα­ρου­σία του κε­ντρο­δε­ξιού – φι­λε­λεύ­θε­ρου ρεύ­μα­τος στο ο­ποί­ο ά­νη­κε τό­σο ο Παύ­λος Μπα­κο­γιάν­νης ό­σο και η ί­δια μέ­σα στο κόμ­μα της ι­στο­ρι­κής πα­λιάς Δε­ξιάς χρο­νο­λο­γεί­ται α­πό το 1977. Με­τά την ου­σιαστι­κή διά­λυ­ση της Έ­νω­σης Κέ­ντρου – Νέ­ες Δυ­νά­μεις, ο δυ­τι­κό­φι­λος Μη­τσο­τά­κης διέ­λυ­σε κι αυ­τός το μι­κρό «Κόμ­μα Νε­ο­φι­λε­λευ­θέ­ρων» του και  ε­πέ­λε­ξε τη συ­μπό­ρευ­ση με τον ε­πί­σης δυ­τικό­φι­λο κα­ρα­μαν­λι­σμό μέ­σα α­πό τη ΝΔ. 

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ανακοίνωση της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας

ΡΑΠΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ Η ΑΘΩΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΑΡΑ ΤΗ... ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ


Έγινε στις 6/12 η δίκη των τριών μελών της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας στο Β΄ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών για «διασπορά ψευδών ειδήσεων». Το κατηγορητήριο χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» τις καταγγελίες της ΑΠ σχετικά με τις αντισημιτικές και φιλοναζιστικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων δικαστών κατά τη διάρκεια της δίκης κατά του Κ. Πλεύρη στην οποία ήταν μάρτυρες κατηγορίας. Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα και τους τρεις κατηγορούμενους, παρά την εισαγγελική πρόταση υπέρ της καταδίκης τους.

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΘΩΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ !
Μετά από 2 αναβολές δικάζονται στις 6 Δεκέμβρη στο Εφετείο της Αθήνας τα τρία μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας (ΑΠ) που ήταν μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη που έγινε κατά του Κ. Πλεύρη για το βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Αυτό καλεί σε ολοκλήρωση της γενοκτονίας των Εβραίων και σε διακρίσεις και βία κατά των μεταναστών και των ελλήνων δημοκρατών.

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Η Β. ΚΟΡΕΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΟΙ ΗΠΑ, Ν. ΚΟΡΕΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΚΟΥΠΑΣ

Το πολιτικό καθεστώς της Β. Κορέας είναι τόσο αποκρουστικό και φασιστικό που οι βίαιες συμπεριφορές του, όπως ήταν για παράδειγμα ο  βομβαρδισμός κατοικημένου εδάφους της Ν. Κορέας με 4 νεκρούς, δεν μπορούν να χαίρουν καμιάς συμπάθειας και υποστήριξης από την παγκόσμια δημοκρατική κοινή γνώμη. Προτού όμως βιαστούμε να καταλογίσουμε όλη την ευθύνη της πολεμικής έντασης στη Β. Κορέα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στο σύνθετο κορεατικό πρόβλημα, πυρήνας του οποίου αποτελεί το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ.

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΦΑΙΟΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΚΩΝ – ΨΕΥΤΟΚΚΕ ΜΕΣΩ ΚΑΝΕΛΛΗ

Τελικά η κνιτοποίηση – φασιστικοποίηση του πάλαι ποτέ δυτικόφιλου κόμματος της αστικής τάξης, της ΝΔ, προχωράει από τον κρυφοφασίστα Σαμαρά με ταχύτατους ρυθμούς. Τα αρραβωνιάσματα είχαν ξεκινήσει επί του ρωσόδουλου Καραμανλή του δεύτερου του διπρόσωπου, πατήθηκαν πάνω στο Δεκέμβρη-φάρσα του σοσιαλφασισμού του 2008, έγιναν γάμος μέσω του «αντιμνημονιακού» μετώπου των αυτοδιοικητικών εκλογών και τώρα ολοκληρώνονται.

Οι εισοδιστές της «Δημοκρατικής Αριστεράς» σε τροχιά εξουσίας – Η Μπακογιάννη σε ρόλο ιδανικού θύματος

Ο αρχηγός του κόμματος της αιώνιας παλάντζας και του πιο ύπουλου σοσιαλφασισμού, του ΣΥΝ, ο Τσίπρας, «κατηγόρησε» πρόσφατα τον «πρώην» σύντροφό του Κουβέλη και τη «Δημοκρατική Αριστερά» (ΔΑ) του τελευταίου για επαμφοτερίζουσα στάση στο θέμα του μνημονίου και φιλοκυβερνητισμό. Από την πλευρά του ο Κουβέλης απάντησε σε «ήπιους τόνους» πως «αν και καταψήφισε το μνημόνιο» δε θεωρεί πως ο αντιμνημονιακός αγώνας μπορεί να αποτελέσει πολιτική στρατηγική για την «αριστερά».

ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Χρονιά μεγάλων «μεταρρυθμίσεων» και «σύγκρουσης» με συντεχνίες θα είναι, σύμφωνα με τον Παπανδρέου, το 2011. Κι αυτό γιατί, όπως λέει σε όλους τους τόνους, μέχρι τώρα οι «διαρθρωτικές αλλαγές» βρίσκουνε τοίχο λόγω των συντεχνιακών «κεκτημένων» στις ΔΕΚΟ, στο Δημόσιο κλπ.